Tom CLAERHOUT, Notaris te Izegem

 

Tom CLAERHOUT

Notaris te Izegem

29

Hoeveel tijd heeft men voor de betaling van de erfbelastingen?

Wanneer iemand sterft moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen.

Men heeft voor de betaling 6 maanden de tijd vanaf datum van overlijden indien het overlijden in België plaatsvond of 7 of 8 maanden naargelang het overlijden in een ander Europees land dan wel buiten Europa plaatsvond.

Ingeval van laattijdige betaling is een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest (maar in fiscale zaken thans 7%)..